ALES PUAN TÜRLERİ

 

T.C. Maltepe Üniversitesi

   

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 

PROGRAMIN ADI

KABUL EDİLEN ALES PUAN TÜRÜ

ALES
EN AZ STANDART SINAV PUANI

1

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

EA

55

2

Psikoloji Doktora

EA

55

3

Psikoloji Doktora (Lisans Sonrası)(Opsiyon: Gelişim)

EA

80

4

Psikoloji Doktora (Opsiyon: Gelişim)

EA

55

5

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi)

EA

55

6

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Gelişim Psikolojisi)

EA

55

7

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

8

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

EA

55

9

İşletme Doktora

EA

55

10

İşletme Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

11

İşletme Tezli Yüksek Lisans

EA

55

12

Felsefe Doktora

EA

55

13

Felsefe Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

14

Felsefe Tezli Yüksek Lisans

EA

55

15

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Eğitim Felsefesi)

EA

55

16

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Etik ve Uygulamalı Etik)

EA

55

17

Felsefe Tezli Yüksek Lisans (Opsiyon: Felsefe ve Sosyal Politika)

EA

55

18

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora

SÖZ

55

19

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

20

Pazarlama İletişimi Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

55

21

İktisat Doktora

EA

55

22

İktisat Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

23

İktisat Tezli Yüksek Lisans

EA

55

24

Uluslararası İktisat ve Finans Tezli Yüksek Lisans

EA

80

25

İletişim Bilimleri Doktora

SÖZ

55

26

İletişim Bilimleri Doktora (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

27

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

28

İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans

EA-SÖZ

55

29

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

EA

55

30

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora

EA

55

31

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı (Lisans Sonrası)

EA

80

32

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

EA

55

33

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli Yüksek Lisans

EA

55

34

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

EA

55

35

Özel Hukuk Doktora

EA

55

36

Özel Hukuk Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

37

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

EA

55

38

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

55

39

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

SÖZ

55

40

Sinema Sanatta Yeterlik

SÖZ

55

41

Sinema Sanatta Yeterlik (Lisans Sonrası)

SÖZ

80

42

Sosyoloji Doktora

EA

55

43

Sosyoloji Doktora (Lisans Sonrası)

EA

80

44

Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

EA

55

       
 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
MADDE 5 – (1)
Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
b)Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının başvurduğu puan türünden en az 55 standart tam puan
almış olmak gerekir. ALES 55 standart puanı Senatoca yükseltilebilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’in
eşdeğeri olarak kabul edilen GRE ya da GMAT sonuç belgelerine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim
Kurulu tarafından yayımlanan eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır. Bir yüksek lisans programını
tamamlayan ve yeniden başka bir lisansüstü programına başvuran adaylardan, başvurduğu programın gerektirdiği
ALES puanına sahip olup, en fazla bir yarıyıl öğrenimine ara verenlerden ALES puanı koşulu aranmaz. Güzel sanatlar
fakültelerinin ve konservatuvarların enstitüdeki anabilim ve anasanat dallarına başvuran adaylarda ALES puanı
aranmaz.

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvuracak adaylarda aranan koşullara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) ALES puanlarına ilişkin esaslar şunlardır:
1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip ya da hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alan adayların
ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES standart puanına
sahip olmaları gerekir.
2) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans
diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip adayların ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak üzere ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir.
3) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların ilgili enstitü anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde
ALES puanı aranmaz.
4) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en
az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak
koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri veya konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en
az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puan almış olmaları gerekir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tags