Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı - Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASI

 

İki yıl süreli programı başarı ile tamamlayan öğrencilerYüksek Lisans Diploması ve Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası  almaya hak kazanırlar.

 

Programın Amacı

Eğitimcileri profesyonel olarak liderlik rollerine hazırlamak ve halihazırda eğitim yöneticisi olarak çalışanların teorik bilgilerini derinleştirerek araştırmalara katkıda bulunmaların sağlamaktır. Bunun için eğitim yönetimi alanında teori, araştırma ve uygulamalar derinlemesine etüd edilir. Aynı zamanda Uluslararası Bakalorya (IB) felsefesine uygun liderlik nitelikleri kazandırarak IB araştırmalarına katkı yapmak amaçlanmaktadır. 

 

Program Yapısı

Eğitim programı yüzyüze ve uzaktan eğitimi harmanlayan bir şekilde tasarlanmıştır. Program Türkçe ve İngilizce olarak çift dilli olacaktır. Yüksek Lisans Tezi IB sertifikası alacak öğrenciler için İngilizce olacaktır.

 

Uygulama Esasları

Madde 1 : Dersler

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans IB İleri Liderlik Sertifkası programı toplam 9 dersten ve bir tez çalışmasından oluşmaktadır. Programdaki derslerin dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

MALTEPE UNIVERSITY EDUCATIONAL MANAGEMENT MASTERS PROGRAMME

IB ADVANCED LEADERSHIP CERTIFICATE

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

IB İLERİ LİDERLİK SERTİFİKASI

  1. SEMESTER -1. YARIYIL

EYD 516 LEADERSHIP IN EDUCATION -EĞİTİMDE LİDERLİK

EYD 559 SCIENTIFIC RESEARCH METHOD -BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

EYD 511 INTERCULTURAL AWARENESS-KÜLTÜRLERARASI FARKINDALIK

EYD 512 CHANGE MANAGEMENT (ONLINE) - DEĞİŞİM YÖNETİMİ(SEÇ)(UZAKTAN EĞİTİM)

  1. SEMESTER -2.YARIYIL

EYD 514 GOVERNANCE IN EDUCATION-EĞİTİM YÖNETİMİ

EYD 518 EDUCATIONAL STATISTICS-EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

EYD 515 ASSESSMENT IN IB PROGRAMS- IB PROGRAMLARINDA DEĞERLENDİRME (SEÇ)

EYD 513 ACTION RESEARCH (ONLINE)-EYLEM ARAŞTIRMASI (UZAKTAN EĞİTİM)

EYD 569 RESEARCH SEMINAR- ARAŞTIRMA SEMİNERİ

  1. and 4. SEMESTERS- 3. ve 4. YARIYIL

RESEARCH -TEZ

 

Madde 2 : Derslerin yürütülmesi

Her yarı yılda derslerin üçü yoğunlaştırılmış ders dönemlerinde yüz yüze; biri uzaktan eğitimle yürütülecektir. Yüz yüze dersler yoğunlaştırılmış dönemde gerçekleştirilecektir. Her yoğunlaştırılmış ders gününde toplam 3 ders (9 Ders/Saat) yüz yüze icra edilecektir. Her yarı yıl için yoğunlaştırılmış ders dönemleri aşağıda verilmiştir.

 

1. Yarıyıl : Change Management-Değişim Yönetimi dersi uzaktan eğitim (online) olarak planlanacaktır.

1. Yoğunlaştırılmış Dönem(20 Eylül-24 Eylül 2017)

Çarşamba (9 Ders/Saat)

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

2. Yoğunlaştırılmış Dönem (4 Kasım-8 Kasım 2017)

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

3. Yoğunlaştırılmış Dönem(14 Aralık-17 Aralık 2017)

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

 

2. Yarıyıl: Action Research- Eylem Araştırması dersi uzaktan eğitim (online) olarak planlanacaktır.

1. Yoğunlaştırılmış Dönem (7 Şubat-11 Şubat 2018)

Çarşamba

Perşembe

Cuma

 Cumartesi

Pazar

 

2. Yoğunlaştırılmış Dönem (7 Nisan- 11 Nisan 2018)

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

 

3. Yoğunlaştırılmış Dönem (10 Mayıs- 13 Mayıs 2018)

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

 

Ders saatleri

 

  1. Oturum 09:00-11:00 (3 ders saati)
  2. Oturum 11:15-13:15 (3 ders saati)
  3. Oturum 14:00-16:00 (3 ders saati)

Madde 3 : Seminer Dersi

Yüksek Lisans Seminer dersi saati sorumlu öğretim üyeleri tarafından öğrenciler ile birlikte planlanacaktır.

Madde 4 : Başvuru şartları

IB Sertifika programına başvuran öğrenciler aşağıdaki şartları karşılamak zorundadırlar.

 

Lisans Not Ortalaması

2,5/4

Yabancı Dil

İngilizce

T. C. Vatandaşı olmayanlar için

Türkçe

 

SINAV TÜRÜ

PUANI

ALES- EA 55

TOEFL IBT

66

CBT

187

PBT

517

YDS/YÖKDİL

55

Maltepe University Proficiency Exam

60

Turkish Proficiency Exam  for Non-natives(TPE):

B1

 

Madde 5:  Denklik ve Ders Muafiyeti

Daha önce bir EYD yüksek lisans eğitimi almış olan adaylar denklik ve ders muafiyeti durumları ile ilgili olarak Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuracaktır.

Başvuru Tarihleri :2 Mayıs - 31 Agustos 2017

Öğretim Yılı Başlangıç Tarihi : 18 Eylül 2017

Ücret :

19.500 TL (KDV Dahil  2 yıllık program+IB Sertifika ücreti)  

 

Tags