ANABİLİM DALIMIZ

 

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

          Küreselleşen dünyada ve Avrupa Birliği içinde yerini almaya çalışan ülkemizde, eğitim kuruluşlarının (eğitim örgütleri) geleneksel eğitim ve yönetim anlayışıyla idare edilmesi düşünülemez. Günümüzde, eğitim kuruluşlarında (eğitim örgütlerinde) yeni görev alacak olanlarla, halen görevde olan yönetici ve denetçilerden yeniliklere açık, çağdaş eğitim ve yönetim anlayışını benimseyen ve bilimsel anlayışa sahip kişiler olmaları beklenmektedir. Bu nedenle hedefimiz,  eğitim kuruluşlarında çalışanlar ve çalışacak olanlara, kuramsal bilgi ile birlikte uygulama becerisi kazandırarak, bilimsel anlayışa sahip yönetici ve denetçiler yetiştirmektir.

 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

          Rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüksek lisans programının amacı öğrencilerimizi ağırlıklı olarak öğrenimine devam eden çocuk ve gençlerin psikolojik yardım gereksinimlerine yanıt olarak kişisel-sosyal, eğitsel, mesleki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini en uygun biçimde (bireysel ve grupla)  verecek bilimsel yeterlik kazandırmaktır. Bu programla, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip olmanın yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirme amacı taşınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizi, ülkemizin eğitim sorunları başta olmak üzere, önemli toplumsal sorunlara karşı duyarlı; bu sorunlara çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek; bilimsel merakla ulusal ve uluslararası alan yazını izleyebilecek; kendisini sürekli geliştiren, yaşama ve insana saygıyı ve duyarlılığı merkeze alan; hem evrensel hem de mesleki etik ilkelere bağlı meslek elemanları olarak yetiştirmek programın öncelikleri arasında yer almaktadır

Prof. Dr. Nuray SUNGUR OAKLEY

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]