Başvuru Koşulları

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı'na Eğitim Bilimlerinin herhangi bir alanından mezun olanlar, pedagojik formasyon belgesine sahip lisans mezunları, resmi ve özel okul öğretmenleri, okul ve eğitim yöneticileri (okul müdürleri ve yardımcıları, milli eğitim müdür ve yardımcıları, şube müdürleri) ve eğitim denetçileri başvurabilirler.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.