Danışmanlar

 

ANABİLİM DALI

PROGRAM 

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Onur CESUR

(0216) 626 10 50/2228         

[email protected]

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Doç. Dr. Ahmet BEDEL

(0216) 626 10 50/2220        

[email protected]

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans / Uluslararası Bakalorya İleri Liderlik Sertifikası

Ar. Gör. Bora ARGA 

(0216) 626 10 50/2248         

[email protected]