Formlar

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
 

ÖNEMLİ NOT : TÜM FORMLARIN BİLGİSAYARDA YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.  ELLE YAZILAN FORMLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

A.      KAYIT FORMLARI

Muhasebe Kayıt Formu (Form A.1) (Bu form akademik danışman tarafından hazırlanmaktadır) 

Yatay Geçiş Formu (Form A.2)

Tezli/Tezsiz Geçiş Formu (Form A.3)

Doktoradan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş Formu (Form A.4)

B.      YÜKSEK LİSANS FORMLARI (TEZLİ/TEZSİZ)

Tez/Proje Danışmanı Atama Formu  (Form B.1)

Tez/Proje Danışmanı Değişikliği Formu (Form B.2)

Tez Önerisi Bildirim Formu (Form B.3)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (Form B.4) 

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Form B.5)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (Form B.6)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (Form B.7)

Tez Ek Süre Formu (Form B.8)

Kütüphaneye Tez Tezlim Formu (Form B.9)

Kütüphaneye Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (Form B.10)

Yemin (Form B.11) 

Şekil Onay Sayfası (Form B.12)

C.      DOKTORA FORMLARI

Tez Danışmanı Atama Formu  (Form C.1)

Tez Danışmanı Değişikliği Formu (Form C.2)

Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Bildirim Formu (Form C.3)

Yeterlik Başvuru Formu (Form C.4)

Yeterlik Jürisi Bildirim Formu (Form C.5)

Yeterlik Jürisi Değerlendirme Formu (Form C.6)

Tez İzleme Komitesi Bildirim Formu (Form C.7)

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu (Form C.8) 

Tez Önerisi Sunumu Başvuru Formu (Form C.9)

Tez Önerisi Savunması Değerlendirme Formu (Form C.10)

Tez İzleme Jüri Değerlendirme Formu (Form C.11)

Tez Ek Süre Formu (Form C.12)

Tez Savunma Jürisi Bildirim Formu (Form C.13)

Tez Savunması Sınav Tutanağı (Form C.14)

Tez Savunma Jürisi Kişisel Değerlendirme Formu (Form C.15)

Yemin (Form C.16)

Şekil Onay Sayfası (Form C.17)

 

D.      DERSLER:

Dersten Çekilme Formu (Form D.1)

Ders/Dersler Muafiyet Dilekçesi (Form D.2)

Diğer Üniversitelerden Ders Alma Dilekçesi (Form D.3)

Ders Eşdeğerliği Dilekçesi (Form D.4)

Sınav Sonucu İtiraz Formu (Form D.5)

Öğretim Üyesi Maddi Hata Formu (Form D.6)

Ders İptali/Erteleme Formu (Form D.7)

E.       ARAŞTIRMA VE ETİK KURUL:

           Araştırma İzin Dilekçesi (Form E.1)

ÜNİVERSİTE ETİK KURULU (BAŞVURU İÇİN DİKKATLE OKUYUNUZ) 

F.       STAJ:

Staj Beyan ve Taahhütnamesi (Form F.1)

G.     DİĞER:

Pasaport Harcı Muafiyet Formu (Form G.1

 

MEZUN DURUMUNDAKİ TEZ ÖĞRENCİSİ İÇİN