Enstitü Kurulu (Anabilim Dalı Başkanları)

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL (Başkan-Müdür-Felsefe Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayhan HAKAN  (Üye) -Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ergül HAN (Üye) -İktisat Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye) -Sosyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Üye) -Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Üye) -İnsan Hakları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Üye)-Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Devrim ULUCAN (Üye) -Özel Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hacer Nermin ÇELEN (Üye) -Psikoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Üye)-Güzel Sanatlar Anasanat Dalı 

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR (Üye) -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye) -İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hakan AYTEKİN  (Üye) -Radyo, Sinema ve TV Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLMAN (Üye) -Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ  (Üye) -İşletme Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr.Cangül ÖRNEK  (Üye)-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Özlem ÖNCEL GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı-Üye)