İletişim

 

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ahu TUNÇEL ÖNKAL
Enstitü Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Özlem ÖNCEL GÜNEŞ 
Enstitü Sekreterliği Zuhal NAZIM
Deniz Berk GÜVEN
Elçin KILIÇ 
 

Enstitü Sekreterliği: (Hafta içi 08:00-18:00 arası)

ANABİLİM DALI

PROGRAM

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR

(0216) 626 10 50/2215          onurcesur@maltepe.edu.tr

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR

(0216) 626 10 50/2215          onurcesur@maltepe.edu.tr

Felsefe Anabilim Dalı

Felsefe Doktora Programı

Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL

(0216) 626 10 50/2245          dilekarli@maltepe.edu.tr

Felsefe Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Özgür DEMİRCİ

(0216) 626 10 50/2238          ozgurdemirci@maltepe.edu.tr

Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Özgür DEMİRCİ

(0216) 626 10 50/2238          ozgurdemirci@maltepe.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Programı

Yrd. Doç. Dr. Nil AKSOY

(0216) 626 10 50/2730          nilaksoy@maltepe.edu.tr

Pazarlama İletişimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Ezgi EYÜBOĞLU

(0216) 626 10 50/2732          ezgieyuboglu@maltepe.edu.tr

İktisat Anabilim Dalı

İktisat Doktora Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          ahmetdurmus@maltepe.edu.tr

İktisat Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          ahmetdurmus@maltepe.edu.tr

Uluslararası Finans Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. Ahmet DURMUŞ

(0216) 626 10 50/2423          ahmetdurmus@maltepe.edu.tr

İnsan Hakları Anabilim Dalı

İnsan Hakları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN

(0216) 626 10 50/2209          bergenozuaydin@maltepe.edu.tr

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

İletişim Bilimleri Doktora Programı

Ar. Gör. Aslı TOSUNER

(0216) 626 10 50/2731          aslitosuner@maltepe.edu.tr

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Doktora Programı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZBAY

(0216) 626 10 50/2415         denizozbay@maltepe.edu.tr

İşletme Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZBAY

(0216) 626 10 50/2415         denizozbay@maltepe.edu.tr

e-MBA Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Tr/İng)

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÖZBAY

(0216) 626 10 50/2415       denizozbay@maltepe.edu.tr

Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK

(0216) 626 10 50/2442         yildiraysak@maltepe.edu.tr

Özel Hukuk   Anabilim Dalı

Özel Hukuk Doktora Programı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU

(0216) 626 10 50/2341        gulsahhamamcioglu@maltepe.edu.tr

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU

(0216) 626 10 50/2341        gulsahhamamcioglu@maltepe.edu.tr

Psikoloji   Anabilim Dalı

Psikoloji Doktora Programı

Ar. Gör. Esra ELMAS

(0216) 626 10 50/2247       esraelmaz@maltepe.edu.tr

Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ

(0216) 626 10 50/2244       gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ

(0216) 626 10 50/2244       gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr

Radyo, Sinema ve TV Anabilim Dalı

Radyo, Sinema ve TV Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ar. Gör. S. Seda EREL PEKTAŞ

(0216) 626 10 50/2733       sedaerel@maltepe.edu.tr

Sosyoloji Anabilim Dalı

Sosyoloji Doktora Programı

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

(0216) 626 10 50/2258       bahattinaksit@maltepe.edu.tr

Sosyoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

(0216) 626 10 50/2256       nurgunoktik@maltepe.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programı

Yrd. Doç. Dr. Fulya TAŞEL

(0216) 626 10 50/2370       fulyatasel@maltepe.edu.tr

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli/Tezsiz Programı

Yrd. Doç. Dr. Fulya TAŞEL

(0216) 626 10 50/2370       fulyatasel@maltepe.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Cangül ÖRNEK

(0216) 626 10 50/2416   cangulornek@maltepe.edu.tr

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

 

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı

Sinema Sanatta Yeterlik Programı

 

 

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kaya ÖZAKGÜN

(0216) 626 10 50/2763      kayaozakgun@maltepe.edu.tr

 

 


Adres:

Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Marmara Eğitim Köyü, Kültür Merkezi

34857 Maltepe, İstanbul

Tel: 0216 626 10 50 / 2633-2592

Faks : 0216 626 11 23

E-posta: sbe@maltepe.edu.tr