Enstitü Yönetim Kurulu

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr.  Ahu TUNÇEL ÖNKAL (Müdür-Başkan)

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ŞAHİN (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖNCEL GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı-Üye)