Enstitü Yönetim Kurulu

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Doç. Dr.  Ahu TUNÇEL ÖNKAL (Müdür-Başkan)

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLMAN (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞAHİN (Üye) 

Öğr. Gör. Özlem ÖNCEL GÜNEŞ (Müdür Yardımcısı-Üye)