Akademik Çalışmalar

TC

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

FELSEFE ANABİLİM DALI

TEZLERDEN ÜRETİLEN MAKALELER VE KİTAPLAR

(Yayımlanış tarihine göre)

Yüksek Lisans:

a) Ali Bulunmaz, “Albert Camus’nün İnsan Anlayışı”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2005-1+2, ss. 5-42, ISSN: 1303-3115. 

 b) Ferzan Durul “İnsan Hakları Nedir?”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2005-1+2, ss. 43-70, ISSN: 1303-3115. 

c) Mefaret Naz Öyken, “Küresel Toplumda Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılandırılması Süreci”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2005-1+2, ss. 71-88, ISSN: 1303-3115. 

d) Yasemin Çelik, “Ernst Cassirer’in Aydınlanma Felsefesi”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2005-1+2, ss. 89-118, ISSN: 1303-3115. 

e) Sinem Aksun Kılıç, “Kültürel Psikolojinin Felsefi Temelleri”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006-1+2, ss. 5-38, ISSN: 1303-3115. 

f) Eda Ülgen Kaya, “Basın Etiği”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006-1+2, ss. 39-60, ISSN: 1303-3115. 

g) Serhat Tuna, “Vygotsky ve Piaget’nin Düşünme ve Dil İlişkisi Bağlamında Karşılaştırılması”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006-1+2, ss. 61-78, ISSN: 1303-3115. 

h) Mehmet Akkaya, “Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı: Bölük-Pörçük Felsefe”, Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006-1+2, ss. 79-102, ISSN: 1303-3115. 

ı) Ferzan Durul, Küreselleşme ve İnsan Hakları, İstanbul: Toroslu Kitaplığı, 2008, ISBN: 9756342602. 

i) Mehmet Akkaya, "Dil ve Kültür Bağlamında Nermi Uygur'un Felsefe Anlayışı", İnsancıl, Sayı: 210, Ocak 2008, ss. 15-23; Sayı: 211, Şubat 2008, ss. 15-24; Sayı: 213, Nisan 2008, ss. 21-27; Sayı: 215, Haziran 2008, ss. 27-33; Sayı: 217, Ağustos 2008, ss. 17-21; Sayı: 218, Eylül 2008, ss. 38-43; Sayı: 219, Ekim 2008, ss. 32-37; Sayı: 221, Aralık 2008, ss. 38-42, ISSN: 1300-4158. 

j) Mehmet Akkaya,  “II. Bölüm: Dil ve Kültür Bağlamında Nermi Uygur’un Felsefe Anlayışı”, Filozofça. Dil Felsefesi, İstanbul: Belge Yayınları, 2011, ss. 95-187, ISBN: 9789753440998.

k) Hâle Seval, “Bir Dizi Anlamsız Kartpostal. Şavkar Altınel’in Mavi Defter’inde Yazının Sorgulanması”, Sözcükler, Sayı: 42, 2013, ss. 121-126, ISSN: 1306-634X.

l) Hâle Seval, “Kırılgan Bir Çerçevede  Öykü ve Şiir. Füruzan ve Haydar Ergülen”, Dünyanın Öyküsü, Sayı: 6, 2013, ss. 151-155, ISSN: 2146-8265.

m) Hâle Seval, “Orhan Pamuk’un Benim Adım Kırmızı Adlı Romanında İnsan-Varlık Bilgisi Çözümlemesi”, Frankofoni, No: 25, 2013, ss. 303-318, ISSN: 1016-4537.

n) Nazım Onat, Kamusal Alan ve Sınırları - Hannah Arendt ve Jürgen Habermas'ın Yaklaşımları, İstanbul: Durakİstanbul, 2013, ISBN: 978-975-8442-09-6.

 

Doktora:

a) Meriç Bilgiç, “Varlık ve Yokluk Arasında Universitas’ın Tarihüstü Sentezi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 23, 2012, ss. 163-184.ISSN 1302‐6658.