Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,
  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.