Danışmanlar

ANABİLİM DALI

PROGRAM

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı

 

Sinema Sanatta Yeterlik Programı

Dr.  Öğr. Üyesi Özer ANAR 

(0216) 626 10 50/2771      

[email protected]

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr.  Öğr. Üyesi Ahmet Kaya ÖZAKGÜN

(0216) 626 10 50/2763     

[email protected]

Film Tasarımı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Dr.  Öğr. Üyesi Cem ÇINAR

(0216) 626 10 50/2753   

[email protected]