Tanıtım

Program, sinema alanında uygulamaya yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte araştırmalar yapmak ve kuramsal bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Program film sanatının farklı uygulama alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası birleştirici teorik bir zemin sunmayı hedefler. Programın amacı, film sanatının farklı alanlarında, uygulama yeterliliğine sahip ve kuramsal temeli sağlam eserlerin üretilmesini sağlamaktır. 

Program, sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisine sahip entelektüel seviyesi yüksek sanatçı ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefler. Sinema sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir.