ANABİLİM DALIMIZ

İktisat Doktora Programı,iktisat biliminin temellerini sosyal bilimler bütünlüğünden hareketle, kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları öne çıkararak ele almayı amaçlamaktadır. İktisadın, felsefeden sosyal felsefeye ( moral felsefe), ekonomi politikten iktisat bilimine izlediği tarihsel süreci akademik bir zenginlik olarak değerlendiren Anabilim dalımız ülkemizde ve dünyada karşılaşılan, ticari toplumu ve geniş ölçekte ulusal ve uluslararası toplumu ilgilendiren her sorunun üzerine gidebilmeyi kendisine hedef olarak seçmektedir. Karmaşık iktisadi sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, kılavuzluk işlevi gören paradigmalara ve paradigmal çatışmalara kuramsal olarak eğilmeyi de gerekli kılmaktadır. İktisadın kuramsal tartışmalarının, uygulama sorunlarının anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu bakışla İktisat Anabilim Dalı, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir iklimi yaratmayı amaçlamaktadır.

 
Prof. Dr. Ergül HAN
İktisat Anabilim Dalı Başkanı