Akademik Çalışmalar

            Öğretim     Elemanı

Devam Eden Akademik Araştırmalar

Yayınlanmış Akademik Çalışmaların İlgili

 Olduğu Uzmanlık Alanları

Prof. Dr. Dinç Alada

 

 

“Makro İktisat Ders Kitaplarında Keynes’i Aramak” (İ. Akkuzu ile birlikte)

 “Cusa’lı Nicholas’ın Modern Felsefeye Etki eden Ama Yeterince Kullanılmayan Yolu ve Türkiye Bilim Tarihine Yansımaları”

İktisat Felsefesi

İktisat Metodolojisi

İktisadi Düşünce Tarihi

İktisatta Belirsizlik

İktisat Öğrenimi

Prof. Dr. Ergül Han

 

 

Türkiye İmalat Sanayiinin Sektörel Analizi (2002-2010)

Ekonomik Büyüme; Kalkınma Ekonomisi; Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Ercan Eren

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

 

Kompleksite iktisadı, Ajan bazlı iktisat, iktisadi krizler

Makro iktisat, iktisadi düşünce tarihi, iktisat metodolojisi, politik (makro) iktisat, mikro iktisat

Doç. Dr. Sinan Alçın

(Kültür Üniversitesi)

 

Teknoloji İçkin Malların Sınıflandırılması

Engelli Mallar

Gelişme İktisadı, Teknoloji İktisadı, Siyasal İktisat

Doç. Dr. Murat Birdal

(İstanbul Üniversitesi)

 

Kalkınma Ekonomisi, Kurumsal İktisat

Kalkınma Ekonomisi, Kurumsal İktisat, Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi

Yrd. Doç. Dr. İdris Akkuzu

 

Spor Ekonomisi

Uluslar arası İktisat, Göç Ekonomisi, Spor Ekonomisi

Yrd. Doç. Dr. Serkan Çiçek

 

(1) Returns of Near Monies and Stabilitity of Money Demand

(2) The Effects of New Monetary Policy Instruments on Exchange Rate Volatility

(3) Inflation – Real Marginal Relationship in Turkey After a Decade of Inflation Targeting

 

Makro İktisat

İktisat Politikası

Parasal İktisat

Finansal İktisat

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Boz

 

İktisadi Düşünce Tarihi, İktisat Tarihi, İktisat --Edebiyat

Makro İktisat, Para Politikası, Finansal Ekonomi, Normatif iktisat

Yrd. Doç. Dr. Murat Buket (İşletme Bölümü)

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Barış Altaylıgil

(İstanbul Üniversitesi)

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever

 

Çalışma Ekonomisi, Sendikacılık ve Sosyal Güvenlik

Dr. Serhat Yaşgül (Marmara Üniversitesi)

Uluslararası İktisat ve kalkınma İktisadı

Uluslararası İktisat ve kalkınma İktisadı

Ar. Gör. Ahmet Durmuş

 

Finansal Piyasalar ve Kriz Teorileri

Ar. Gör. Fahriye Yıldız

Demographic Transition and Economic Growth Relation, Pro-Poor growth in Turkey, Income Distribution details in Turkey.

Gelir Dağılımı, Yoksulluk, Büyüme ve Kalkınma