İletişim

 


Doç. Dr. Gürdal ÜLGER
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 

E-Posta: gurdalulger@maltepe.edu.tr

Tel: 0 216 626 10 50 / 2737

Fax: 0 216 626 11 19
 

Arş. Gör. Aslı TOSUNER
İletişim Bilimleri Doktora Program Koordinatörü

E-Posta: [email protected]

Tel: 0 216 626 10 50/ 2731

Fax: 0 216 626 11 19