ANABİLİM DALIMIZ

2008 yılında kurulan İnsan Hakları Anabilim Dalı, biri tezsiz, biri de tezli olan iki Yüksek Lisans Programı yürütmektedir. Bu programların ortak amacı, insan haklarının ne olduğunu ve her bir hakkın neyi talep ettiğini bilen ve çeşitli durumlarda insan haklarının korunması için nelerin yapılması gerektiğini bulabilen insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, güvenlik görevlileri, hâkim ve savcılar, kaymakamlar gibi kamu görevlileri ile doktor, avukat, mühendis, öğretmen gibi çeşitli meslek mensuplarını, işlerini insan haklarını koruyacak şekilde yapabilmeleri için eğitmek ve insan hakları eğiticilerine olan ihtiyacın karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programının amacı ise, insan hakları eğitimi için ve insan haklarına ilişkin uygulamalı araştırmalar için gerekli teorik araştırmalara zemin hazırlamaktır. 

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi
İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]