Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların:

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,(Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir.)
  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.