ANABİLİM DALIMIZ

Kamu Hukuku yüksek lisans programımızda, öğrencilere ceza hukuku, idare hukuku, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku gibi kamu hukukunun çeşitli dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Programa başvuranların çoğunluğu avukatlık, yargıçlık, savcılık, noterlik gibi bir hukuk mesleğini icra ettiğinden, eğitim daha çok uygulamada karşılaşılan sorunlar üzerinden yürütülmektedir. Bunun yanı sıra, ele alınan konuların uluslararası hukuktaki durumuna özel bir önem verilmektedir. Kamu hukuku tezli yüksek lisans programının hedefi, Türk kamu hukukunun teorisi ve uygulamasına bütünüyle hâkim, uluslararası uygulamalara aşina, multidisipliner bakış açısına sahip mezunlar vermektir.

Prof.Dr. Yusuf AKSAR 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]