ANABİLİM DALIMIZ

Maltepe ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Özel Hukuk Anabilim Dalına bağlı olarak açılan Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının amacı, lisans eğitimini tamamlamış olan hukukçuların, seçecekleri seminer dersleri ve hazırlayacakları tez çalışmaları ile ilgi duydukları alanlarda hem teorik hem de uygulamaya yönelik tüm gelişmeleri takip ederek üst düzeyde kuramsal bilgiler kazanmalarıdır. Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına katılan hukukçuların, ilgilendikleri konuya birden fazla cepheden bakmaları teşvik edilmektedir. Bu yolla, programdan mezun olmaya hak kazanan katılımcıların, profesyonel hayatlarında da, multi-disipliner bir bakış açısına hakim, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hukuki donanıma sahip, dinamik ve yetkin hukukçular olmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Prof. Dr.Devrim ULUCAN
Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]