ANABİLİM DALIMIZ

PSİKOLOJİ YUKSEK LİSANS PROGRAMI
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Psikoloji, İnsan Bilimleri ve Felsefe adıyla başlayan Ana Bilim Dalımız 2006/2007 öğretim yılından itibaren Psikoloji Ana Bilim Dalı olarak ogrenci almaktadır. Şu an Psikoloji Biliminin önemli alt alanlarında Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Endüstri Psikolojisi olmak uzere üç alt başlıkta programları mevcuttur.
Klinik Psikoloji programının ilk iki döneminde kuramsal bilgiler aktarılmakta, üçüncü ve dördüncü dönemler de ise öğrenciler alanla ilgili kurumlarda staj yapmakta, vakaları alanda yetişkin kişiler tarafından süpervize edilmekte ve öğrenciler tez çalışmalarını yürütmektedir.
Gelişim Psikolojisi programında bu alanın gereği kuramsal nitelikte çocuk, ergen ve genç yetişkinin bilişsel, psikososyal gelişimi ile ilgili bilgiler aktarılmakda ve güncel yaşantıya taşımalarına katkıda bulunulmaktadır. İkinci yarıyıl sonunda öğrenciler tez çalısmasına başlamaktadır.
Endüstri Psikolojisi programında çalışma hayatının vazgeçilmez unsuru olan örgütlerin işleyişi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı anlatımın yanı sıra örgüt çalışanlarının liderlik özellikleri, motivasyon ve iş tatmini gibi konularda ele alinmaktadır. Kuramsal bilgilerin aktarımından sonra üçüncü dönemden itibaren tez çalışması yapılmaktadır.

PSİKOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
2008-2009 bahar döneminden beri öğrenci alan programımız halen Gelişim Psikolojisi alanında öğrenci almaktadır.Bu program; Bireyin psikolojik gelişim özelliklerini kuramsal olarak daha derinlemesine irdeleyen, bu alanda analiz ve sentez yeteneklerini zenginleştiren ve sosyal tarihsel ortamın gelişimi nasıl etkilediğine ilişkin çıkarımlar yapabilmesi için geliştirilmiştir.
 

Prof. Dr. Nermin ÇELEN
Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı