Danışmanlar

ANABİLİM DALI

PROGRAM

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Psikoloji  

Anabilim Dalı

 

Psikoloji (Gelişim Psikolojisi opsiyonu) Yüksek Lisans Programı 

Ar. Gör. Esra ELMAS

(0216) 626 10 50/2247      

 [email protected]

Psikoloji (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi opsiyonu) Yüksek Lisans Programı 

Dr.  Öğr. Üyesi Mine TÜRKER 

(0216) 626 10 50/2244      

[email protected]

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Araş. Gör. Aslı EYRENCİ 

(0216) 626 10 50/2244      

[email protected]

Psikoloji (Gelişim opsiyonu) Doktora Programı 

Dr.  Öğr. Üyesi Seda ERZİ 

(0216) 626 10 50/2222       

[email protected]