Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Belirlenen alanlardan birinde lisans diplomasına (Psikoloji Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümlerinden birinden mezun olmak gereklidir) sahip olmanın yanı sıra Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  Yüksek Lisans programlarından birinde tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

 Farabi ve Erasmus gibi üniversitelerarasında imzalanan ikili anlaşmalar sonucunda programa kayıt yaptıracak öğrencilerin kabulünde, Felsefe Anabilim Dalının onayı aranır.