Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olması (Bu alanlar; Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği). Belirtilen alanlardan başvuruları kabul edilmektedir, ancak Psikoloji ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarının dışında başvuruda bulunacak öğrenciler yüksek lisans derslerine başlamadan önce bir yıl bilimsel hazırlık derleri alırlar. Bu dersler adayların mezun oldukları bölümlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan herhangi bir puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.