Ders Tanımları

Ders Tanımları

 

PSİ 502-İleri İstatistik

Sosyal Bilimler alanında istatistik için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve verilerin istatistik olarak analizini yapma becerisi kazandırmak.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok

 

PSİ 507 Pozitif Örgütsel Psikoloji

Bu ders,  Pozitif Psikolojinin konularının işletmeler içerisindeki uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu genel çerçevede pozitif sermaye, iş çeşitliliği, içsel motivasyon, güven, yaratıcılık, öznel iyi oluş, katılımcı yönetim, akış, pozitif liderlik, iş yaşam kalitesi gibi kavramlara pozitif psikoloji perspektifinden bakılarak çeşitli uygulamalar ve araştırma örnekleriyle içgörü kazanılması amaçlanmaktadır.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok

 

PSİ 509 Psikolojik Sermaye ve Takım Yönetimi

Bu ders, endüstri ve örgüt psikolojisi kavram ve uygulamalarından olan psikolojik sermaye ve takım davranışlarına ilişkin kavrayışı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu derste psikolojik sermaye olarak tanımlanan, örgütlerdeki insanların psikolojik potansiyel, kapasite ve davranışları pozitif psikoloji perspektifinde ele alınacaktır. Geliştirilebilen ve yönlendirilebilen bir kaynak olan insanın duygu, tutum ve davranışları, çalışma ortamına getirdiği “psikolojik sermayesi” değerlendirilecektir. Psikolojik sermaye unsurları, ölçümü, gelişimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı, iş doyumu ve sadakat gibi endüstri ve örgüt psikoloji kavram ve uygulamaları ile ilişkileri incelenecektir. Ayrıca örgütlerde takımların oluşumu ve takım davranışları grup dinamikleri ve örgüt psikoloji temelinde açıklanacaktır.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok

 

PSİ 526 Örgütsel Psikoloji

Bu ders Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı içinde örgütsel psikolojinin tanıtımı ile temel bilgi ve becerilerinin kazandırılması için temel bir ders olup, mesleki gelişim için programa önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok

 

PSİ 527 Örgütlerde Endüstri Psikolojisi Uygulamaları

Bu ders Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı içinde, ölçme değerlendirme konusunda ileri bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra alandaki ölçüm uygulamalarını, amaç ve kapsamını örneklerle ele almayı hedefleyerek programa katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok