Ders Tanımları

Ders Tanımları

         

PSİ 502-İleri İstatistik

Sosyal Bilimler alanında istatistik için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve verilerin istatistik olarak analizini yapma becerisi kazandırmak.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         
         

PSİ 511-Gelişim Kuramları I

Bu dersin amacı lisans ustu öğrencilerine çocukluk dönemine ilişkin kuramları ayrıntılı olarak vermektir. Bu kuramlar sosyal ve bilişsel gelişim özelliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bağlanma, empati, saldırganlık davranışları da işlenecektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 514-Gelişim Kuramları II

Bu dersin amacı lisans ustu öğrencilerine çocukluk dönemine ilişkin kuramları ayrıntılı olarak vermektir. Bu kuramlar sosyal ve bilişsel gelişim özelliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bağlanma, empati, saldırganlık davranışları da işlenecektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 519-Bilişsel Süreçler

İnsan davranışını yöneten zihinsel süreçlerin neler olduklarını ve bu süreçlerin nasıl araştırıldıklarını öğrenmektir.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 555-Gelişimin Değerlendirilmesi

Dersin amacı, farklı çocukların gelişimlerinin hangi durumlarda hangi envanter veya test ile değerlendirileceğinin ve nasıl yönlendirileceğinin anlatılması ve bazı testlerin öğretilmesidir (Agte, denver, dil testleri, bender gestalt, dikkat testleri, hafıza testleri vb).

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 559-Araştırma Yöntemleri

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 567-Çocuk Suçluluğu ve Çocukla Görüşme Teknikleri

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 569-Yüksek Lisans Semineri

 

 

Kuram: 0 saat

Uygulama: 1 saat

Yerel Kredi: 0

AKTS Kredisi: 7.5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 578-Sosyal Psikolojide Seçme Konular

Bu dersin amacı benlik ve benlik değeri ile ilgili güdüler, sosyal biliş, yükleme süreçleri, yakın ilişkiler ve bağlanma, saldırganlık ve yardım etme davranışları ile sosyal kimlik, kalıpyargı ve önyargı gibi sosyal psikolojinin temel bazı konularını kapsamlı bir biçimde ele almaktır. Ayrıca, sosyal psikoloji alanındaki güncel kuramsal yaklaşımları, araştırma paradigmalarını ve güncel araştırma konularını tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda, öğrenci alandaki başlıca kuramsal yaklaşımlar, sosyal psikologların cevaplamaya çalıştığı soru türleri ve alandaki mevcut durum hakkında genel bir bakışa sahip olacaklardır.

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

         

PSİ 599-Yüksek Lisans Tezi

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin özgün bir akademik tez hazırlamaları ve bu tezi bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak savunmaları sağlanacaktır.

 

 

Kuram: 0 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 0

AKTS Kredisi: 30

Ön Koşul: Yok

         
         

PSİ 531- Benlik ve Kimlik

Bu derste benlik ve kimlikle ilgili temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ilgili araştırma sonuçlarına değinilerek aktarılacaktır. Spesifik olarak, benlik kavramı, benlik saygısı, kendini sunma, özgün kişilik, sosyal kimlik teorisi ve kategori farklılaşması kavram ve kuramları üzerinde durulacaktır.             

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok

RPD 520-Cinsel Gelişim ve Eğitim

 

 

Kuram: 3 saat

Uygulama: 0 saat

Yerel Kredi: 3

AKTS Kredisi: 7,5

Ön Koşul: Yok