ANABİLİM DALIMIZ

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı; iletişim ve medya alanlarının kuramsal süreçlerini alanın etik, ekonomik ve düşünsel yönlerini açıklayan dersler ve projelerle yürütür. İletişim alanının bütünlüğü içinde ele alınan program, görsel – işitsel medya ürünlerinin üretim sürecine ve sonucuna etik bir yaklaşım sunar.

Radyo, Sinema ve Televizyon alanlarının toplumsal önemini ve bu alanlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi ve fikir sahibi olmayı ilke edinen program, alanında uzman kadrosuyla öğrencilere sosyal bilimler ve iletişim çalışmaları alanındaki gelişmeleri, yeni yaklaşım, araştırma ve bilgileri takip edebilme, eleştirel bir şekilde değerlendirebilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Maltepe Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır. Tezli yüksek lisans programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. Radyo, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı Türkçe’dir.

Program medya çalışmalarına disiplinlerarası bir yaklaşım sunar; iletişim bilimlerine ilişkin kuramsal dersler, alanla bağlantılı sanat temelli dersler ve uygulama derslerinden oluşan dersler farklı ilgi alanlarına yönelik programlar oluşturulmasına olanak tanır. Radyo, Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı; yeni iletişim teknolojilerinin hakim olduğu 21.yüzyılda ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim alanına yön verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

 

Dr. Öğretim Üyesi Hakan AYTEKİN

Radyo, Sinema ve Televizyon
Anabilim Dalı Başkanı