Başvuru Koşulları

 BAŞVURU KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olması, (Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir.)
  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olmak ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşula sahip olması
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.