ANASANAT DALIMIZ

SİNEMA SANATTA YETERLİK PROGRAMI

Program, yapıt odaklı tez çalışmasını hedefler. Programın amacı; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmak ve bu alanda sinema sektörüne katkı sağlamaktır. Program, akademik kariyer yapmak isteyen sanatçılara fırsat sunar.

Program, öğrencinin kendi ilgisi ve  bireysel yönelimleri doğrultusunda, sinema alanında özgün eserler üretmesine olanak sağlamaktadır. Sanat felsefesinden, sinema kuramlarına; kurgunun kuramsal ilkelerinden, film dili ve çözümlemesine; geleneksel anlatım yöntemlerinden, sinemada yeni yönelimlere kadar pek çok dersle, alanında uzman akademisyenler ve sektörden profesyoneller kanalıyla,  öğrenciye geniş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

FİLM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program, sinema alanında uygulamaya yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte araştırmalar yapmak ve kuramsal bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. Program film sanatının farklı uygulama alanlarından gelen öğrenciler için disiplinlerarası birleştirici teorik bir zemin sunmayı hedefler. Programın amacı, film sanatının farklı alanlarında, uygulama yeterliliğine sahip ve kuramsal temeli sağlam eserlerin üretilmesini sağlamaktır. 

Program, sinematografik bir eser ortaya koyma düzeyinde uygulama bilgisine sahip entelektüel seviyesi yüksek sanatçı ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefler. Sinema sanatının farklı alanlarında kuramsal ve uygulama yeterliğini yetkinleştirecek eğitim verir.

SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program, sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi ve sanatçının kentsel yaşamdaki rolünü aktif bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Programda verilen eğitim, disiplinler arası önceliklerden oluşmuştur.

Program kapsamında, derslerde sanatçıların ve sanatla ilgilenenlerin güncel olarak karşılaştığı toplumsal, etik ve politik sorunlar araştırılacaktır. Dersler disiplinler arası ve kimi zaman ekip çalışmalarını gerektiren bir biçimde, uygulamalı, kuramsal ve tarihsel araştırmaları da kapsayacak niteliktedir.

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı