ANASANAT DALIMIZ

SİNEMA SANATTA YETERLİK PROGRAMI

Sinema Sanatta Yeterlilik Programı, yapıt odaklı tez çalışmasını kapsamaktadır. Programın amacı; yönetmen, senarist ve sinemacı olmak isteyenler için akademik fırsat sunmak ve bu alanda sinema sektörüne katkı sağlamaktır. Program, akademik kariyer yapmak isteyen sanatçılara fırsat tanınmaktadır.

Sanatta Yeterlik programında, öğrencinin kendi ilgisi ve  bireysel yönelimleri doğrultusunda, sinema alanında kapsamlı bir bilgi donanımıyla özgün eserler üretmesine olanak sağlanmakta, bu amaçla sanat felsefesinden, sinema kuramlarına; kurgunun kuramsal ilkelerinden, film dili ve çözümlemesine; geleneksel anlatım yöntemlerinden, sinemada yeni yönelimlere kadar pek çok dersle, alanında uzman akademisyenler ve sektörden profesyoneller kanalıyla,  öğrenciye geniş bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program, sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi ve sanatçının kentsel yaşamdaki rolünü aktif bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır. Programda verilen eğitim, disiplinler arası önceliklerden oluşmuştur. Program sanatçı adaylarına ya da sanat alanında nitelikli işler yapmayı öngören işveren ve yöneticilere ya da sanatı iş bağlamında yapmak isteyen girişimcilere çalışmalarını üretirken akademik yaşamın dışındaki hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalacakları bir eğitim fırsatı vermeyi hedefliyor.

Sanat Politikaları ve İşletmeciliği programı kapsamında, derslerde sanatçıların ve sanatla ilgilenenlerin güncel olarak karşılaştığı toplumsal, etik ve politik sorunlar araştırılacak ve çalışmalarını üretirken, yaratım sürecindeki yeteneklerini ortaya koymaları ve daha sonra ürünün dağıtımı sırasında olumlu ya da olumsuz etkileyecek kamu düzeni ve politikası incelenecektir. Dersler disiplinler arası ve kimi zaman ekip çalışmalarını gerektiren bir biçimde, uygulamalı, kuramsal ve tarihsel araştırmaları da kapsayacak niteliktedir.

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Başkanı