Başvuru Koşulları

GÜZEL SANATLAR ANASANAT DALI

SİNEMA SANATTA YETERLİK

  • Başvuru Kabul Edilen Mezuniyet Alanları: Tüm Alanlar
  • Programa Başvuru Yapabilmek için Gerekli Koşullar : Sanatta Yeterlik programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak, 

b) Güzel Sanatlar Fakültesi ya da Konservatuar mezunu olmayan adayların ALES’in herhangi bir puan türünden lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, yüksek lisans diploması ile başvuranlardan 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmak.

c) Lisans diplomasıyla başvuran adayların yabancı dil sınavından en az 55 puan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

f) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar  mezunlarından Sanatta Yeterlik programlarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

g) Yabancı uyruklu adayların sanatta yeterlik çalışması programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir

·      Bilimsel Hazırlık Programı:  Alan dışından başvuran adayların transkriptlerine bakılarak hazırlık dersi verilebilir.  

·      Özel Öğrenci Başvurusu: Özel öğrenci kabulü VARDIR.