Başvuru Koşulları

GÜZEL SANATLAR ANASANAT DALI

SİNEMA SANATTA YETERLİK

Lisans Sonrası

 1. Başvuru Kabul Edilen Mezuniyet Alanları: Tüm Alanlar
 2. Programa Başvuru Yapabilmek için Gerekli Koşullar:

Sinema Sanatta Yeterlik programına bir lisans diploması ile başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

 • Bir lisans diplomasına sahip olması, 
 • Herhangi bir puan türünden 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olması,
 • Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması,
 • Adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu adayların Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.


 

 1. Bilimsel Hazırlık Programı:  Alan dışından başvuran adayların transkriptlerine bakılarak hazırlık dersi verilebilir.
   
 2. Özel Öğrenci Başvurusu: Özel öğrenci kabulü VARDIR.