ANABİLİM DALIMIZ

SOSYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler bölümlerinin mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirmekte olan Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyolojinin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi ve pekiştirilmesi yeğlenmektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

SOSYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı, Türkiye’de doktora seviyesinde sosyoloji eğitimi görmek isteyen lisans ve yüksek lisans mezunlarına yurtiçi ve yurtdışı eğitim programlarına alternatif, yüksek standartta bir olanak sağlamaktadır.
Program eğitim kadrosu ve içeriği ile mezunlarının kaliteli doktora programlarından mezun olanlarla rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede bir birikimle kariyerlerine başlamalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.
İstanbul’da yalnızca iki devlet üniversitesinde sosyoloji doktora programı yürütülmektedir ve bu programların kontenjanları talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle akademik kariyer yapmak isteyen sosyoloji öğrencileri başka illere ya da yurt dışı eğitim kurumlarına yönlendirilmektedir. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Doktora Programı hem İstanbul’daki üçüncü bir seçenek olma hem de bu programı sunan ilk vakıf üniversitesi olma niteliklerini taşımaktadır.
 

Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı