ANABİLİM DALIMIZ

Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanındaki gelişmelerin ivmelenmesi paralelinde oluşan uzman ve yönetici taleplerini karşılamak amacıyla açılmış olan programımız tezli ve tezsiz olmak üzere üçüncü yılına girmektedir.

 Açıldığı dönemde lojistik, taşımacılık, uluslararası ticaret, depo yönetimi alanlarına odaklanan program, geçtiğimiz yıl depo tasarımı, satın alma ve envanter yönetimi, kalite ve performans yönetimi derslerini de kapsar hale gelmiş, sektörden konferans vermeye çağırılan konuşmacı sayısı arttırılmış ve dersler ağırlıklı olarak vaka bazlı yapılmaya çalışılmıştır.

Sektörde halen hızlı biçimde sürmekte olan transformasyon arz-talep ağları yönetimi, küresel kaynak kullanımı, enformasyon teknolojileri, sözleşme yönetimi, risk yönetimi, yeşil ve tersine lojistik konularını ön plana çıkarmıştır.

Gelişmeleri her zaman yakından izlemekte olan ve lojistik ve Tedarik Zinciri Yüksek Lisans Programını yaşayan bir organizma olarak gören anabilim dalımız gelişen ve önem kazanan konulara ilişkin yeni seçimlik dersler koymakta, proje ve tez konularını bu alanlara yöneltmekte ve her dönem gerçekleştirdiği teknik gezilerle sektörün gereksinimlerini karşılayacak formasyonda güncel bilgilerle dolu uzmanlar ve yöneticiler yetiştirmektedir.

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]