Başvuru Koşulları

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az sekiz yarıyıl süreli lisans veya yüksek lisans derecesine veya sahip olması,,(Tüm Alanlardan başvuru kabul edilmektedir. Alan dışından başvuru yapan öğrenciler gerektiğinde bilimsel hazırlık dersi alabilir)
  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ndan; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.