ANABİLİM DALIMIZ

 T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve diğer  sosyal  bilimler  bölümlerinin  mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Programın özlü amacı, siyaset biliminin kavramlarına sadık kalarak, uluslararası ilişkileri, süreçleri ve olguları geniş bir perspektiften anlamaya çalışmaktır. Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, kuram ve araştırmayı bir bütünlük içinde değerlendirmekte  olan  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Yüksek  Lisans  Programı,  çağdaş  bir  eğitim programıyla  temel kavramların ve çözümleme araçlarının kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı,  tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Cangül ÖRNEK 

Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]