Başvuru Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olması, (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunları olmak)Bilimsel hazırlık okumak koşuluyla öğrenci kabul edilecek olan mezuniyet alanları-(Sosyoloji, Hukuk, Felsefe, İktisat, Kamu Yönetimi)
  • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olmak ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşula sahip olması
  • Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak,
  • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir. 
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.