Başvuru Koşulları

 

  • Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

    • Bir lisans diplomasına sahip olması, (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Yönetim Bilimi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İstatistik, Ekonometri, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, Felsefe)
    • Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.
    • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
    • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.