Başvuru Koşulları

 

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olması, (Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Yönetim Bilimi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İstatistik, Ekonometri, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, Felsefe)
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.