Danışmanlar

ANABİLİM DALI

PROGRAM

DANIŞMAN

İLETİŞİM

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr.  Öğr. Üyesi İnayet Burcu AKYÜREK 

(0216) 626 10 50/2417     

burcuakyü[email protected]

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Dr.  Öğr. Üyesi İnayet Burcu AKYÜREK

(0216) 626 10 50/2417     

burcuakyü[email protected]