ENSTİTÜMÜZ

Bir lisansüstü eğitim fakültesi olan Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999-2000 akademik yılında kurulmuş olup 2015 yılında 15 Anabilim Dalı, 1 Anasanat Dalı   ve 38 tezli-tezsiz yüksek lisans programı ve 9 doktora programı, 1 Sanatta Yeterlilik Programı aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Onbeş yıl gibi zaman diliminde bu kadar çok sayıda programın bu kadar çok alanda gelişmiş olması Maltepe Üniversitesi’nin lisans eğitim-öğretimi ve meslek kazandırmanın yanında lisansüstü eğitim-öğretime, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmeye verdiği önem ve önceliğin bir göstergesidir.   ,
 
Yüksek Lisans programları bir kişinin bir alanda yetkin olarak çalışmak için gerekli olan bilgiyi kaynağına ulaşarak kazanması, bu bilgileri araştırma yaparak sınaması ve kazandığı bilgileri tek başına ve ekip olarak uygulayabilmesi için lisans düzeyinde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin dönüştürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Doktora programları ise alana profesyonel araştırmacı, öğretim elemanı ve uygulamacı yetiştirmek üzere geliştirilmiş olup uluslararası düzeyde ve yüksek lisans temeli üzerine yükselen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsamaktadır.  

Enstitümüzde yılda 2 defa (güz ve bahar yarıyıllarında) online ön kayıt alınmaktadır.

Mesai saatlerinde başka bir işte çalışanların da çağın gerektirdiği Lisansüstü eğitim-öğretim alabilmelerine olanak tanımak üzere, eğitim-öğretimi hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonlarında da yapabilecek, bir eğitim anlayışına sahiptir.

 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ahu TUNCEL ÖNKAL