TEZ SAVUNMASINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE (TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ)

Değerli Öğrencimiz 

Tez tesliminde prosedür şöyledir. 

  • Tezin Enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladıktan sonra tez danışmanı tarafından tezin intihal programına taratılması (kaynakça ve kapak sayfaları çıkarılmış şekilde bir CD’ye kaydederek) gerekmektedir. Tezin savunulabilmesi için intihal programının %25’in  altında sonuç vermesi gerekmektedir.
  • Öğrenci  tez danışmanıyla birlikte Enstitünün web sayfası hazır formlarında  bulunan http://sbe.maltepe.edu.tr/enstitu/billab4  yüksek lisansta Form B.5,  Doktora da Form C.11 ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından onay alması gerekmektedir.  
  • Son olarak öğrenci tarafındani intihal raporu, imzalı tez bitirme formu ve tez danışmanı tarafından  tezin kapak sayfasına “tez savunmaya uygundur” şeklinde ıslak imzalı onay alacağı bir adet spiralli tez kopyasını  tezin son teslim tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 

 

 

Tags