Kesin Kayıt Belgeleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi 
 • ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 •  Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

DOKTORA İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Yüksek Lisans Diploması Aslı Fotokopisi
 • Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
 • ALES çıktısı, GMAT veya GRE Belgesi
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’den alınacak diploma denklik belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı (KPDS, ÜDS veya YDS ile YÖK’ün eşdeğer olarak belirlediği sınavlardan en az 55 puana karşılık gelen Sınav Sonuç Belgesi)
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek  adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

SANATTA YETERLİK İÇİN

 • Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Yüksek Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi 
 • Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) 
 • ALES çıktısı, GMAT veya GRE Belgesi (Sanat alanlarından gelmiyor ise)
 • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’den alınacak diploma denklik belgesi
 • Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı (KPDS, ÜDS veya YDS ile YÖK’ün eşdeğer olarak belirlediği sınavlardan en az 55 puana karşılık gelen Sınav Sonuç Belgesi)
 • Nüfus Cüzdanının fotokopisi
 • 3 fotoğraf
 • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum  Belgesi veya TerhisBelgesi
 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ İÇİN
 • Yüksek lisans başvurularında lisans diploması; doktora başvurularında ise lisans ve/veya yüksek lisans diploması ile bunların onaylı Türkçe çevirisi;
 • Sağlık alanlarında YÖK tarafından verilen lisans ya da yüksek lisans denklik belgesi; sağlık alanı dışındaki alanlarda ise tanınma belgesi;
 • Yüksek lisans başvurularında onaylı lisans transkripti; doktora başvurularında ise lisans ve/veya yüksek lisans transkriptleri (transkriptlerin Türkçe eğitim yapan programlara kayıtta Türkçe değil ise, onaylı Türkçe çevirisi; yabancı dilde eğitim yapan programlara kayıtta ise İngilizce olmalıdır);
 • Öğrencilerin daha önceki eğitimlerinde almış oldukları derslerin içeriklerini gösterir onaylı belge;
 • TOEFL vb. İngilizce dil yeterliği sertifikasının noter onaylı çevirisi;
 • Türkçe dil yeterliği belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti;
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı ya da noter onaylı sureti;
 • Pasaportun öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği;
 • İl Emniyet Müdürlüklerinden verilen ikametgâh tezkeresi;
 • Sağlık Sigortası;
 • Altı adet fotoğraf (son altı ayda çektirilmiş
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine ilişkin belge.