Özel Öğrenci Kabulü

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Özel öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Özel öğrenciler; bir lisans diplomasına sahip olan, bu programla ilgili olarak bilgi ve becerilerini arttırmak isteyen ve bu nedenle ilgili kurulun onayı ile programın ders planında yer alan kimi derslere dışardan katılma izni verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilerin aldıkları derslerin kredi/saat toplamı yürütülmekte olan ders planının % 50’sini geçemez. Bu öğrenciler programın ve ilgili mevzuatın koşullarını eksiksiz yerine getirmek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.

(4) Özel öğrencilere Üniversitenin diploması verilmez. Bu öğrenciler, statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

(5) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirerek yüksek lisans öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci olarak başardıkları derslerin kredileri geçerli sayılır ve bu dersler öğrencinin transkriptine aktarılır.