ANABİLİM DALIMIZ

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Anabilim Dalı olarak Yüksek Lisans ve Doktora Programımızla, öğrencilerimize İletişim ve Halkla İlişkiler alanında yetkin bir donanım sunmaktayız.

2008-2009 Akademik Yılından beri öğrenci kabul etmekte olduğumuz Pazarlama İletişimi Programımız ve 2012-2013 Akademik Yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başladığımız Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programımız, pazarlama disiplininin iletişimsel unsurları hakkında akademik bilgi ve uygulamalara yer veren dersler içermektedir.Programlarımız amacı, günümüzde farklı kurumların ortak ihtiyacı olan ve pazarlama iletişimi ve kurumsal itibar yaratma süreçleri hakkında hem akademik bilgi ve uygulama üretebilir mezunlar vermektir.  

Teknolojinin kolay ulaşılabilir hale gelmesiyle ürün, üretim, dağıtım süreçlerini birbirine benzer hale getirmiştir. Bu yeni ortamda rekabet şartlarını, pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamaları belirler durumdadır. Söz konusu bu uygulamalar ise pazarlama halkla ilişkileri, marka yönetimi, reklamcılık gibi çeşitli alanlardaki tutundurma çalışmalarını kapsamaktadır. Bu bakış açısıyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalına bağlı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımızda, tüketim kültürü ve tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, marka yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra, yeni reklam ve pazarlama eğilimleri, uluslararası uygulamalar, kampanya tasarımı, sanat, reklam, medya gibi geniş bir alana yönelen dersler de bulunmaktadır.  

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bulunan diğer yüksek lisans ve doktora programlarından da dersler alınabilmesini olanaklı kılan Yüksek Lisans ve Doktora Programımız hem akademik alanda hem de iş yaşamında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin kendi programlarını şekillendirmelerine olanak vererek, beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi G. Aygül ERNEK ALAN

Halkla İlişkiler  ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı