Başvuru Koşulları

GÜZEL SANATLAR ANASANAT DALI 

SANAT POLİTİKALARI VE İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru Kabul Edilen Mezuniyet Alanları: Tüm Alanlar

Programa Başvuru Yapabilmek için Gerekli Koşullar : Yüksek lisans programına başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Yüksek Lisans programına başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak,

b) Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan  son üç yıl içinde yapılan  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) herhangi bir puan türünden en az 55 standart puana sahip olmak, (Güzel Sanatlar Mezunlarından ALES şartı aranmaz) veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olmak,

c) Tezsiz yüksek lisans programına başvuranlarda ALES şartı aranmamaktadır.

d) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar  mezunlarından yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.

e) Başvuran adayların değerlendirmeleri ALES Puanı, (Tezli Yüksek Lisans Programı için)  Lisans Diploma notu dikkate alınarak yapılacaktır.

Bilimsel Hazırlık Programı:  Bilimsel hazırlık kapsamında alınacak lisans dersi sayısı en fazla 2’dir.

Özel Öğrenci Başvurusu: Özel öğrenci kabulü vardır.