Başvuru Koşulları

GÜZEL SANATLAR ANASANAT DALI

SİNEMA SANATTA YETERLİK

Lisansüstü Sonrası

  1. Başvuru Kabul Edilen Mezuniyet Alanları: Tüm Alanlar


 

  1. Programa Başvuru Yapabilmek için Gerekli Koşullar:

Sinema Sanatta Yeterlik programına bir tezli yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

  • Bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
  • Anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.
  • Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Sinema Sanatta Yeterlik programına bir tezli yüksek lisans diploması ile başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz.
  • Yabancı uyruklu adayların Güzel Sanatlar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programlarına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
  • Bilimsel Hazırlık Programı:  Alan dışından başvuran adayların transkriptlerine bakılarak hazırlık dersi verilebilir.
     
  • Özel Öğrenci Başvurusu: Özel öğrenci kabulü VARDIR.