Başvuru Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Bir lisans diplomasına sahip olması,(Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunları olmak)Bilimsel hazırlık okumak koşuluyla öğrenci kabul edilecek olan mezuniyet alanları-(Sosyoloji, Hukuk, Felsefe, İktisat, Kamu Yönetimi)
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az
  • 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması
  • Değişim öğrencilerinin başvuruları, Maltepe Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
  • Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.