ANABİLİM DALIMIZ

Son zamanlarda ortaya çıkan yeni yaklaşımların bir sonucu olarak yabancı dil öğretiminin kalitesini arttıracak eğitimli uzmanlara gereksinim artmaktadır. Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ekonomi ve eğitim alanlarında uluslararası ilişkilerin çoğalması nedeni ile yabancı dil eğitimi alanında uzman insanlara gereksinim artmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ortak değerler çerçevesinde bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, birliğe üye olmak isteyen ülkemizin dil politikasını da etkilemektedir. Yukarıda değinilen gelişmeler, yabancı dil öğretiminde ele alınan dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar gibi konuların yanı sıra program planlaması ve değerlendirilmesi, materyal tasarımı ve değerlendirilmesi, farklı yaş gruplarına dil öğretimi ve en önemlisi de öğretmen eğitimi programları gibi konuların yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programımız ile esas olarak İngilizce öğretmenlerinin araştırmacı bir kimlik kazanmalarını amaçlamaktayız.  Adayların, bir yüksek lisans tezini yazmalarının, bir konuyu araştırmalarının,  araştırma sonuçlarını analiz etmelerinin, elde ettikleri bulgularını öğretim ortamına uygulamalarının mesleki gelişimlerine büyük katkıda bulunacağına inanmaktayız.

Prof. Dr. Gürkan DOĞAN

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

[email protected]